Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Portaalin sisällönhallinta

Navigon portaaliin sisältyy monipuolinen sisällönhallinta, joka perustuu Navigo CMS:stä saatuihin kokemuksiin, mutta siinä on runsaasti uusia piirteitä ja käsitteitä, joille ei ole aiempaa vastinetta.

Käytännöllinen WYSIWYG-muokkaus

Portaalin sisältöä voidaan muokata siinä asussa ja ympäristössä, missä se näytetään lopullisen sivuston selaajalle. Tämä niin kutsuttu WYSIWYG-muokkaus toimii millä tahansa nykyaikaisella selaimella käyttöjärjestelmästä riippumatta, joten erillisiä ohjelmistoja ei tarvita. Suurin osa käyttäjistä voi suorittaa kaikki ylläpitotehtävänsä suoraan WYSIWYG-näkymässä. Myös sisällön HTML-koodia voidaan muokata.

Sijoitettu tai dynaaminen sisältö

Sisältöjen hallintaan ja tarkasteluun on kaksi päätyötapaa. Sisältö voi olla sijoitettua eli hierarkian tietyssä pisteessä sijaitsevaa tai dynaamista, jolloin sisällöllä ei ole tiettyä sijaintia, vaan se listataan, löydetään ja esitetään erilaisissa yhteyksissä. Dynaaminen sisältömalli mahdollistaa tulevaisuudessa työnkulku- ja elinkaarimallien luomisen.

Sisällölle voidaan määrätä joukko erilaisia metatietoja. Näitä tietoja voidaan käyttää luetteloiden rajaamiseen ja järjestämiseen sekä sääntöperusteiseen tiedon julkaisuun. Sisällön metatietojen muokkaus on selkeää ja tehokasta.

Itsenäinen sisältö ja ulkoasu

Sivu- ja asettelupohjien hallinta on monipuolista. Hallinnoija voi (käyttöoikeuksiensa puitteissa) valita palstajakoja tai muita sisällön asetteluun vaikuttavia malleja. Lisäksi sivulle voidaan tuoda joukko elementtejä, joista varsinainen sivu rakentuu. Ulkoasun hallinta tukeutuu Navigo Portal -teemoihin, joten koko sivuston ulkoasun voi vaihtaa keskitetysti. Sisältö ja ulkoasu ovat aidosti itsenäisiä.

Ylös