Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Portaalin ominaisuudet

Nopea käyttöönotto

Portaalin käyttöönotto on erittäin nopeaa. Keskeiset sovellukset ja toiminnot ovat heti käytettävissä, ja uusi portaali on käytettävissä ilman ohjelmointia. Käyttöönottoprojekti on aloitettavissa jopa muutamassa tunnissa. 

Integrointi ja laajennettavuus

Portaali tukee palvelukeskeistä arkkitehtuuria (SOA, Service Oriented Architechture). Portaalin luonteen mukaisesti yksittäisellä sivulla useat erilliset sovellukset keskustelevat taustajärjestelmien kanssa ja tuottavat käyttäjälle halutun yhtenäisen palvelukokemuksen. Navigo Portal tarjoaa keskeiset tekniikat SOA -ratkaisujen rakentamiseen.

Turvallinen kertakirjautuminen / Single Sign On (SSO)

Portaali tuo yhteen eri taustasovelluksia ja tietolähteitä. Käyttäjähallinta on yhdistettävissä ja laajennettavissa muun muassa LDAP, CAS-SSO, OpenID ja muihin käyttäjätietovarantoihin.

Yhteisöt ja organisaatiot

Portaalin käyttäjähallintaan sisältyvät käsitteet organisaatioyksikkö ja toimipaikka, joita voi hyödyntää organisaation käyttäjämallia rakennettaessa. Kullekin yksikölle tai toimipaikalle voidaan rakentaa oma yhteisö, jolla on oma dokumentinhallinta, kalenteri ja sisäinen viestintä. Käyttäjä voi kuulua yhteen tai useaan yhteisöön.

Käyttäjähallinta

Portaalin käyttäjähallinta mahdollistaa oikeuksien hienojakoisen sitomisen käyttäjään, rooliin tai ryhmään.

Nopeat ja helpot asetukset

Käyttäjä voi helposti lisätä uusia sovelluksia sivuun. Sovellusten järjestystä voi muuttaa raahaamalla. Sivun ulkoasua ja palstoitusta hallitaan yksinkertaisilla työkaluilla.

Portaalin laajuinen haku

Käyttäjä voi hakea tietoa portaalin kaikista sovelluksista yhdellä hakutoiminnolla. Hakutulokset on järjestetty tulosten tyypin ja sijainnin mukaan.

Oma työtila

Portaalin käyttäjälle voidaan luoda automaattisesti henkilökohtainen työtila, jossa hän voi rakentaa haluamansa palvelukokonaisuuden ja julkaista sitä halutussa laajuudessa.

Monikielisyys

Portaalin käyttöliittymään on valmiina yli 20 kieltä, sisällönhallinnan käyttöliittymä toimii vakiona englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Uusia kieliä voidaan lisätä helposti. Monikielisten sivustojen luontiin löytyy useita menetelmiä.

Ylös