Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Navigo Portal

Navigo Portal on verkkopalvelujen rakentamiseen tarkoitettu ohjelmistotuote, joka koostuu portaalista ja siihen integroidusta sisällönhallinnasta.

Navigo Portal on paketoitu, esikonfiguroitu ja testattu kokonaisuus, jossa on vakiona muun muassa Navigo-sisällön hallinnointi- ja esittämisportletit. Portaali perustuu Liferay -tekniikkaan, joka yhdessä standardien mukaisen toteutuksen kanssa mahdollistaa laajennettavuuden tulevaisuudessa.

Tehokkaampaa ja monipuolisempaa sisällönhallintaa

Portaalin sisällönhallinta pohjautuu kokemuksiin Navigo CMS:stä, mutta on täysin uudelleenkirjoitettu sovelluskokonaisuus. Portaalin sisällönhallinta on aiempaa keskittyneempää ja monin tavoin entistä tehokkaampaa ja monipuolisempaa. Portaalin hallinta ja sisällön WYSIWYG -muokkaus toimii nykyaikaisilla ja yleisillä selaimilla.

Kehittynyt sisältömalli

Sisällön uudelleenkäytettävyys ja hallinta ovat korkealla tasolla kehittyneen sisältömallin johdosta. Monipuoliset sisällön asettelu- ja metadatarakenteet ovat ylläpitäjien hallinnassa ja muokattavissa tarpeiden mukaan.

Asiakaskohtaiset ominaisuudet ja sovellukset on erotettu ohjelmistotuotteiden ytimestä. Portaali tukee lukuisia tekniikoita, joilla erilaisia asiakaskohtaisia sovelluksia voidaan rakentaa kestävällä ja ylläpidettävällä tavalla.

Tulevaisuus

Portaalin kehitys on alussa keskittynyt sisällönhallinnan ja portaalin yhteistoimintaan sekä toimivien oletusasetusten hakemiseen. Jatkossa portletien tarjontaa on tarkoitus laajentaa ja syventää. Hallinnan käyttöliittymää kehitetään myös käyttäjäystävälliseen suuntaan.

Seuraavina kehityskohteina ovat muun muassa hyväksyntämenettelyt, versiointi ja monipuolinen mediapankki.

Ylös