Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Tekniikasta tiivisti

Navigo Portal on teknisesti aito portaali, jolla voi rakentaa liiketoimintaa palvelevia sovelluksia turvallisesti ja luetetttavasti.

Navigo Portal on nykyaikainen Enterprise portaali

Alusta on teknologisesti monipuolinen ja se tukee monia keskeisiä standardeja ja tekniikoita. Sen avulla nykyaikaisten verkkopalveluiden rakentaminen on helppoa. Portaalissa on vakiona runsaasti erilaisia sovelluksia ja uusia voidaan lisätä helposti.

Nopeasti liikkeelle valmiilla komponenteilla ja tunnetuilla tekniikoilla.

Integraatio

Portaali tarjoaa asiakaskohtaisten sovellusten rakentamiseen työkaluja ja tarvittaessa myös tietovarannot ja ulkoiset yhteydet standardinmukaisilla menetelmillä. Portlet-tekniikka mahdollistaa sekä alustan, että sovellusten kehittämisen yhdessä tai erikseen. Tehokkaat sovelluskehykset nopeuttavat ohjelmointia. Integraatioita voi toteuttaa muuttamatta portaalin muuta toimintaa ja toisaalta portaalin version muutos ei vaikuta olevien portlettien toimintaan.

Standardinmukaisuus mahdollistaa toimivat integraatiot. Modulaarinen toiminta sallii vaiheittaisen kehittämisen.

Portaali edustaa ajankohtaista luotettavaa tekniikkaa

Portaali perustuu Liferay open source projektiin. Portaali on Java EE sovellus, jota suoritetaan Sun sovelluspalvelimessa (Sun Glassfish Enterprise Server). Portaali on skaalattavissa suuriinkin palveluihin. Oletusarvoisesti keskeiset oletuskomponentit ovat maksuttomia Open Source tuotteita. Monet niistä ovat kuitenkin korvattavissa maksullisilla tuotteilla asiakkaan IT-politiikan mukaan.

Kehittyvät ja laajasti käytetty tekniikat takaavat toimivuuden.

Ylös