Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Sisältö ja käytettävyys 

Nagivo Portal vahvuudet auttavat sisällöstä vastaavaa hallitsemaan ja luomaan sisältöjä monipuolisesti ja tehokkaasti. Sisällöntuotannon perustoiminnot ovat silti riittävän yksinkertaisia, jotta sisällöntuotantoa voidaan tarvittaesssa hajauttaa.

Portaali yhdistää tietoa eri lähteistä

Portaali mahdollistaa kertakirjautumisen kautta pääsyn erilaisiin taustajärjestelmiin ja web-sovelluksiin yhtenäisellä ja hallitulla tavalla. Näin käyttäjälle voidaan tarjota yhtenäinen käyttökokemus taustajärjestelmien kirjavuudesta huolimatta. 

Sisällönhallinnasta voi tehdä myös sisällön keruuta ja jakelua - ei vain sisällön luomista.

Monipuolinen sisällönhallinta

Portaalin sisällönhallinta on monipuolista, se mahdollistaa rikkaan sisältörakenteen luomisen ja hallinnoinnin. Myös sisällön uudelleenkäytettävyys ja hallinta ovat korkealla tasolla kehittyneen sisältömallin johdosta. Sisällön asettelu- ja metadatarakenteet ovat ylläpitäjien hallinnassa ja muokattavissa tarpeiden mukaan. Ylläpitäjä voi kehittää, laajentaa ja muokata sisällön rakennetta, ulkoasua ja metatietoja.

Samoilla työkaluilla voidaan tuottaa tiedotteita tai ylläpitää vaikkapa henkilöhakemistoa.

Helppokäyttöinen editori

Monipuolisella sisältöeditorilla sisältöä luodaan ja muokataan suoraan valmiissa ulkoasussa ilman esikatselutarvetta. Editorilla voi tekstin lisäksi hallita taulukoita, kuvia ja litteitä. Editori toimiii yleisimmillä selaimilla, joten käyttäjä voi käyttää mieleistään työkalua. Tarvittaessa käyttäjlle voidaan sallia myös itse html-koodin muokkaus.

Tehokas editori mahdolistaa rikkaan sisällön. 

Yhteisöllisyys

Portaali on suunniteltu tukemaan yhteisöjen toimintaa. Yhteisö voi olla työryhmä, ekstranet, tiimi, tai seura - yhteisöllä on tarve jakaa tietoa ja työskennellä yhdessä. Monia yhteisöllisten verkkopalvelujen rakennusosia on otettavissa käyttöön vähäisellä räätälöinnillä tai valmiina. Portaalissa voidaan ottaa käyttöön valmiita komponentteja, kuten esimerkiksi keskustelupalsta, blogi, wiki, arvostelu, kommentointi ja kysely. Valmiit portletit ovat laajennettavissa tai kehitettävissä asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

Valmiit rakennuspalikat ovat käytettävissä yhteisöjen rakentamiseen ja niiden vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Ylös