Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Ostopäätöksen avuksi

Navgio Portal on turvallinen valinta ja vakaa pohja pitkäaikaiselle sisältötyölle.

Ylläpidettävä ja laajennettava

Portaalin eri osia voi kehittää ja päivittää riippumattomasti. Uusia ominaisuuksia voi lisätä myöhemmin, jolloin kaikkia investointeja ei tarvitse toteuttaa kerralla.  Myös päivitykset tuovat tuotteeseen uusia ominaisuuksia. Portaali on laajennettavissa 3. osapuolen maksullisilla ja open source tekniikoilla. Asiakaskohtaisen koodin kehittäminen on mahdollista yhteistyössä 3. osapuolen kanssa.

Suuriakin hankkeita kannattaa kehittää pienin askelin. Lyhyillä iteraatioilla voidaan kehittää kustannustehokkaita parannuksia jolloin hyödyt realisoituvat nopeasti.   

Tuotteen menneisyys ja tulevaisuus

Navigo Portal on kehitetty hyödyntäen Ch5 Finlandin kokemuksia projekteista ja sovelluksista. Ensimmäinen portaaliprojekti julkistettiin 2008 alussa, jonka jälkeen sillä on toteutettu useita merkittäviä verkkopalveluita, uusia on koko ajan työn alla. Tuotteen elinkaari on suunniteltu kestämään ainakin 7-10 vuotta.

Tulevaisuudessa on odotettavissa panostuksia yhteisöllisiin ominaisuuksiin, käytettävyyteen ja valmiiden sovellusten tarjontaan.

Tuote on elinkaarensa tuottavassa vaiheessa, jossa kokemus, innovaatio ja kehitystyö ovat tasapainossa. 

Merkittäviä toteutuksia

Ch5 Finland on toteuttanut useita merkittäviä verkkopalveluita Navigo Portalilla.

Julkisia palveluita: LVM, STM
Extranet portaaleja: HELCOM, Liivi, Rukax
Markkinointiportaaleja: Olvi, Ylennys
Intranet portaaleja: projekteja käynnissä

Tutustu referensseihin ja vakuutu.

Ylös