Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Miksi Navigo CMS?

Sisällönhallinta on digitaalisen tiedon luontia, hallintaa ja jakelua. CMS (Content Management System) tarkoittaa sananmukaisesti sisällönhallintajärjestelmää. 

Navigo CMS jatkuvasti kehittyvä, monipuolinen sisällönhallintajärjestelmä. Navigo CMS:n avulla jaat informaatiota helposti ja johdonmukaisesti. Onnistunut sisällönhallinta tukee suoraan liiketoimintaa. Navigo CMS on havaittu hyväksi niin isojen pörssiyhtiöiden intra- ja ekstranettien kuin verkkolehtienkin pohjana.

Navigo CMS tuottaa sivuston, joka toimii sovitussa laajuudessa eri selaimilla. Sisällönhallinnan editori vaatii IE -selaimen. Koko sivuston ulkoasua on helppo vaihtaa keskitetysti. Sisältö ja ulkoasu ovat aidosti itsenäisiä. Sisältöjä voidaan muokata suoraan selainympäristössä (ns. WYSIWYG-muokkaus), joten käyttäjä näkee heti tekemänsä muutokset. Käyttäjille voidaan rajata erilaisia käyttöoikeuksia.  

Ylös