Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Navigo CMS on helppo käyttää

Verkkopalvelua hallinnoidaan www-selaimen kautta omalta päivityssivulta, joka on suojattu salasanalla. Sisällöntuottajan ei tarvitse huolehtia sivujen ulkoasusta tai navigointilinkeistä, sillä nämä tulevat sivuille automaattisesti.

Sivuston koko rakennetta voidaan muokata Windows-ympäristöstä tutussa puunäkymässä.  Sisällön muokkaus onnistuu jokaiselta, joka on käyttänyt yleisimpiä toimisto-ohjelmia. Sisällönhallintatyökalulla on vaivatonta rakentaa sivuja käyttäen tekstejä, kuvia, linkkejä, listoja, liitetiedostoja ja taulukoita. Samalla työkalulla voidaan lisätä myös toiminnallisia elementtejä kuten lomakkeita, uutislistauksia, tuoteluetteloita jne. Sisältöelementtejä voidaan vapaasti asetella, muokata, kopioida ja liittää.

Verkkopalvelun ylläpito on kuitenkin enemmän kuin sivujen tekoa. Sivun ulkoasu voidaan vaihtaa sivukohtaisesti. Sivuilla on monipuoliset tunniste- ja metatiedot haku- ja navigointitoimintoja varten. Sivustolla voi olla haluttu määrä eri kieliversioita. Sivustolle voidaan tehdä myös suljettuja alasivustoja.

Navigo CMS:n tärkein ominaisuus - helppokäyttöinen editori

Sisältöä muokataan esikatselunäkymässä suoraan selaimeen Internet Explorer -selainta käyttäen. Muokkausnäkymässä on käytössä tavallisimmat tekstinkäsittelytoiminnot kuten peruuta (undo), tee uudestaan (redo), leikkaa, liitä, kopioi, tekstityypin valinta (ennalta määritetyistä tyyleistä), lihavointi, kursivointi, ylä- ja alaindeksit ja linkkien luonti. Sisältöä voi kopioida ja liittää suoraan myös muista dokumenteista kuten Word- tai HTML-dokumenteista siten, että muotoilut ja linkit säilyvät.

Helppokäyttöisen sisällönhallinnan voi hajauttaa

Sisällönhallintaa hajautetaan useista syistä. Sisältöjen hallinta halutaan viedä lähelle asiaosaamista tai osa tiedottamisesta saatetaan ulkoistaa. Vain helppokäyttöisen järjestelmän käytön voi hajauttaa.

Ylös