Sisällönhallinta: Toiminta, jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti


Tuotteet

Navigo-tuoteperheeseen kuuluvat sisällönhallintajärjestelmä Navigo CMS ja Navigo Portal, portaalisovellus. Navigo-tuotteet ovat jatkuvasti kehittyviä, tietoturvallisia ja hakukoneystävällisiä. 

Navigo CMSNavigo CMS on sisällönhallintasovellus, jolla voidaan rakentaa sivustoja ja hallita niihin liittyviä toimintoja. Navigo CMS:in vahvuudet ovat yhtenäinen käyttöliittymä ja helppo yhteistoiminta sivuston eri osatekijöiden välillä. Navigo CMS toimii kaikilla selaimilla. Koko sivuston ulkoasua on helppo vaihtaa keskitetysti. Sisältöjä voidaan muokata suoraan selainympäristössä.

Navigo PortalNavigo Portal on portaalisovellus, jolla voidaan luoda erilaisia edistyneitä ja monipuolisia verkkopalveluja. Portaali tarjoaa keskitetyn kontaktipisteen erilaisiin sisältöihin ja toimintoihin, jotka voivat sijaita useissa eri järjestelmissä. Portaali on usein aloitussivusto.Yrityskäytössä sähköinen työpöytä on malliesimerkki portaalin mahdollisuuksista koota ja jalostaa taustajärjestelmien tietoja käyttäjän tarvitsemaan muotoon.

Ylös